سیستم گرمایش از کف

گرمایش از کف ساختمان

سيستم گرمايش از کف تکنولوژی جديدی می باشد که در چند دهه اخير رشد بسيار چشمگيری داشته است. سيستم گرمايش از کف امروزه در تمام جهان به ساير سيستم های گرمايشی مانند رادياتور و يا فن کوئل، در خانه های مسکونی، کارخانه ها و سوله های صنعتی ترجيح داده می شود.

سيستم گرمايش از کف می تواند 25 تا 30 درصد در مقايسه با سيستم های گرمايشی متداول مانند رادياتور و يا فن کوئل در مصرف انرژی صرفه جويی کند.

دلايل اين صرفه جويی عبارتند از:
• تبادل کم دما بين کف و ديوارهای سرد.
• سطح تابشی بسيار بزرگ (به اندازه مساحت فضای مورد گرمايش)
• دمای پايين آب در حال گردش در سيستم گرمايش از کف (بين 35 تا 50 درجه سانتی گراد)

مزایای سیستم گرمایش از کف ساختمان

در بحث هزينه و اجرا، سيستم گرمايش از کف بسيار اقتصادی تر از ساير سيستم های گرمايشی موجود است و دلايل بسيار زياد ديگری نيز وجود دارند تا از اين روش گرمايی استفاده نماييم. اين دلايل عبارتند از:

 • آسايش و راحتی بسيار زياد
 • عدم حرکت و جابجايی گرد و غبار
 • عدم احساس حرکت جريان هوای گرم
 • دمای ثابت تا ارتفاع 2 متری از سطح زمين
 • توزيع يکنواخت گرما در تمام فضای ساختمان
 • 25 الی 30 درصد صرفه جويی در هزينه مصرف انرژی
 • عملکرد در دمای پايين موتورخانه ای (در حدود 35 تا 50 درجه سانتی گراد)

و در نهايت امروزه سيستم گرمايش از کف، بهترين و کامل ترين سيستم گرمايشی جهان می باشد.

گرمایش ايده آل ساختمان

در ساختمان های بسيار بزرگ مانند سوله ها و يا مراکز تجاری که ارتفاع سقف آن ها قابل توجه و بيش از 3 متر می باشد، استفاده از سيستم های سنتی مانند رادياتور و يا فن کوئل بسيار پرهزينه می باشد، زيرا هوای گرم به سمت بالا حرکت می کند و سطح زمين سرد می شود.

با سيستم گرمايش از کف پايپکس، انرژی به هدر نمی رود، زيرا گرما در جايی متمرکز شده است که بيشترين نياز انسان در آنجا می باشد (يعنی تا ارتفاع 2/5 متر از سطح زمين) و انرژی بازده بيشتری در پی خواهد داشت.

گرمایش ايده آل، وضعيتی است که در آن گرمترين نقطه در کف زمين، دمای ايده آل در ميانه فضا و دمای کم و هوای خنک در ارتفاع بالا و در نزديکی ارتفاع صورت انسان باشد.

علت نياز گرما در کف به اين دليل است که بيشترين تماس بدن انسان از ناحيه کف پا با کف زمين است و وجود هوای با دمای کم و خنک در ارتفاع صورت موجب می گردد که تنفس برای انسان راحت تر و مطبوع تر گردد.

به طور کلی کف پای گرم و صورت خنک بهترين وضعيت گرمايی می باشد. حال با اين تعريف در نمودار زير انواع سيستم های گرمايشی با منحنی گرمايشی ايده آل مقايسه می گردند.

همانطور که مشاهده می شود، در مقايسه با ساير سيستم های گرمايشی، تنها با استفاده از سيستم گرمايش از کف امکان نزديک شدن به حالت ايده آل گرمايشی وجود دارد.

ویژگی ها و تاثیر سیستم گرمایش از کف در گرمای ساختمان

بدن انسان به 4 طريق مختلف با محيط اطراف خود، تبادل دما می کند.

 • هدايت: از طريق تماس مستقيم
 • تبخير: از طريق تعريق بدن انسان
 • همرفت: انتقال گرما از طريق مبادله با هوا
 • تابش: انتقال گرما از طريق امواج الکترومغناطيسی ( از نقاط گرم به نقاط سرد بدن)

سه تصوير زير به طور واضح انواع مختلف تبادل دمای هوای محيط با بدن انسان را نشان می دهند.

همانطور که در تصوير بالا کاملا مشخص است بيشترين آسايش و راحتی زمانی به دست می آيد که بدن انسان بتواند بيشتر گرما را از طريق تابش و کمتر از طريق انتقال و يا تعريق با محيط اطراف خود مبادله کند.

چرا سیستم گرمایش از کف

يک اتاق با سيستم گرمايش از کف پايپکس نسبت به همان اتاق با رادياتور و يا فن کوئل، فضای بيشتری برای طراحی دکوراسيون و معماری داخلی دارد.

علاوه براين استفاده از این سیستم باعث می شود ذرات معلق در هوا، گردش بسيار کمتری داشته باشند، که باعث می شود ديوارها به مرور زمان سياه نشوند و دوده نگيرند.

حرکت ذرات معلق در هوا که قابل ديدن نيستند، باعث آزار و رنجش سيستم تنفسی انسان می شوند که در مقايسه با رادياتور و فن کوئل، در سيستم گرمايش از کف، اين پديده بسيار کمتر رخ می دهد.

همچنين در سيستم گرمايش از کف نقاط مرطوبی در ديوار وجود ندارد که باکتری و قارچ بتواند در آنجا رشد و نمو کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا